การเล่นเครื่องเล่นสนามยังไงให้ปลอดภัย


2020-01-30 13:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,429

เด็กมักจะได้รับอันตรายจากการเล่นเครื่องเล่นบ่อยครั้ง จากการเล่นที่ไม่ถูกวิธีของเด็ก เพราะบางทีคุณภาพของเครื่องเล่นที่ไม่ได้คุณภาพ มีการชำรุดเสียหายโดยไม่มีข้อแนะนำในการเล่น

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในการเล่นเครื่องเล่น

  • พื้น หากพื้นเป็นของแข็งจะมีอุบัติเหตุที่รุนแรง
  • ความสูงของเครื่องเล่น

เมื่อรู้สาเหตุแล้ว ดังนั้นมารู้ข้อแนะนำในการเล่นให้ปลอดภัยดีกว่า

  • เลือกของเล่นให้เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ ในแต่ละวัย
  • เลือกสถานที่ ที่ปลอดภัยสำหรับการเล่นชนิดนั้น ๆ
  • ตรวจสอบเครื่องเล่นก่อนเล่นทุกครั้ง
  • เด็กเล็กควรมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด

ข้อแนะนำนี้สามารถช่วยผู้ปกครองได้บางส่วนเพื่อความไม่ประมาทในการพาเด็ก ๆ เล่นเครื่องเล่นที่มีอันตรายและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ


บริษัท เจ.เจ.ซี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทนำเข้า จำหน่ายและติดตั้งเครื่องเล่นสนาม, สนามเด็กเล่นทั้งกลางแจ้งและในร่ม เช่น บ้านบอล สวนน้ำ บ้านลม เครื่องออกกำลังกาย ตลอดจนให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อเครื่องเล่นให้เหมาะสมกับเด็กๆ ในแต่ละช่วงวัย และเหมาะสมกับการใช้งานที่ราคาถูกที่สุดในประเทศ รับติดตั้งในสถานที่ต่างๆ บริการขนส่งติดตั้วทั่วประเทศ