เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งที่ดี


2020-01-29 11:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 912

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งดียังไง มันมีตัววัดที่หลากหลายในด้านพัฒนาการต่าง ๆ ดังนั้นเกณฑ์การวัดจึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน ว่าจะนำเครื่องเล่นนั้นไปใช้ประโยชน์ทางด้านไหน

การเลือกเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งที่ดีจากความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญเพราะเด็ก ๆ อาจมีการเล่นที่รุนแรงหรืออันตราย ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง เราจึงคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นการเลือกเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งให้เหมาะสมกับความปลอดภัย จึงดูจากวัสดุที่ใช้ ขอบมุมเครื่องเล่น มีเหลี่ยมเก็บซ่อนมิดชิดหรือมีน็อตที่เก็บซ่อนได้ดีหรือไม่และเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เพราะการเลือกดังกล่าวช่วยทำให้เด็ก ๆ ปลอดภัยมากขึ้นในระดับนึง

การเลือกเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งที่ดีจากความสนุกสนาน

เราสามารถวัดได้จากกิจกรรมของเครื่องเล่นโดยวัดจากความรู้สึกและเวลาของเด็กในการเล่นกิจกรรมนั้น ๆ ในแต่ละครั้งก็เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเพื่อความสนุกสนานให้เด็ก ๆ

การเลือกเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งที่ดีจากการพัฒนาการ

เราสามารถวัดได้จากเครื่องเล่นแต่ละชิ้นว่ามีความสามารถในการเล่นได้กี่ชนิด กี่แบบ และมีส่วนเสริมอะไรบ้าง และเสริมสร้างอะไรได้บ้าง เช่น ชิงช้า กระดานลื่น ที่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ๆ ได้


บริษัท เจ.เจ.ซี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทนำเข้า จำหน่ายและติดตั้งเครื่องเล่นสนาม, สนามเด็กเล่นทั้งกลางแจ้งและในร่ม เช่น บ้านบอล สวนน้ำ บ้านลม เครื่องออกกำลังกาย ตลอดจนให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อเครื่องเล่นให้เหมาะสมกับเด็กๆ ในแต่ละช่วงวัย และเหมาะสมกับการใช้งานที่ราคาถูกที่สุดในประเทศ รับติดตั้งในสถานที่ต่างๆ บริการขนส่งติดตั้วทั่วประเทศ